Olika trädgårdsstilar och trädgårdsskötsel

Varje ägare av en trädgård har sina egna önskemål om hur just deras trädgård ska vara eller se ut beroende på vilken stil av trädgård man föredrar. Om du vet vilken stil på trädgården som du vill ha så har du vunnit mycket. Om du däremot inte vet så mycket om trädgårdsskötsel så har du en klar nackdel framför alla andra, framförallt när det gäller att odla grönsaker. 

Trädgårdsskötsel för olika typer av trädgårdar

Vilka olika trädgårdsstilar finns det? Här kommer några beskrivningar på olika trädgårdsstilar som du kan fundera över när du ska planera din egna trädgård.

”Baksides” trädgårdar

Det här är den typ av trädgård som oftast finns på baksidan av ett hus. Om du är nybörjare på trädgårdar och inte så kunnig i säsongsodling kan en sådan här trädgård passa bra. Ofta används de här trädgårdarna för att odla egna grönsaker till husbehov. Om du vet hur du konserverar och lägger in grönsaker så kan du njuta av frukterna av din odling året om.

Specialiserade trädgårdar

Specialiserade trädgårdar innebär ofta trädgårdar som inte ligger i bostadsområden utan kan vara nöjesparker, botaniska trädgårdar, djurparker och planteringar längs med vägar. Med den här typen av trädgårdar så vill man försköna landskapet.

Trädgårdsskötsel av en kompakt trädgård

En kompakt trädgård är en trädgård som fungerar på en liten yta. För att åstadkomma detta så är växterna utvalda så att de ska fungera maximalt på en liten yta. Den här typen av trädgård kräver att man har en grundläggande kunskap om växttyper, ettåriga växter, perenner, buskar, träd och även marktäckare.

Det finns fyra grundläggande steg för en lyckad trädgårdsskötsel

Steg ett: Undersök trädgården och markera vart den bästa växtplatsen är. Det bästa är att ha den längsta växtlinjen i linje med solen, från öst till väst. Det förhindrar att växterna bränns av solen och att grödorna förstörs.

Steg två: Designa trädgården. Växterna bör vara attraktiva men ändå behålla sin funktionalitet.

Steg tre: Gör odlingsbäddar, tänk på att du bör kunna komma åt odlingsbädden från båda sidor, eller att de är smala så att du kommer åt framifrån. Om du gör flera så kan du lägga dem kant i kant och paralellt med solen.

Steg fyra: Använd någon typ av bevattningssystem, dessa lägger du en bit in från kanten.

Vattenträdgård

Om du vill ha en trädgård som inte kräver så mycket arbete kan en vattendamm vara ett alternativ för dig. Det viktigaste här är att tänka på att vattenlevande växter och fiskar behöver massor av sol, så en plats som har sol 6-8 timmar om dagen är lämplig. Tänk på att välja en växtplats som är fri från höga buskar och träd för att slippa nedskräpning i dammen.

Allmänna trädgårdar

Allmänna trädgårdar är populära i tätbefolkade områden. I de här trädgårdarna hjälps medlemmarna åt med att sköta trädgården, man planterar, vattnar och rensar ogräs. Det är mycket jobb med en sådan trädgård, dock kan medlemmarna själva styra rätt mycket över hur det ska se ut. Medlemmarna kan själva skörda de frukter och bär som finns, blir det mycket så kan medlemmarna sälja överskottet.

Oavsett vilken stil som passar dina behov bäst så finns det olika effektiva trädgårdar som passar. Varje trädgårdsstil kräver en viss planering och växtplats. När planeringen är klar börjar det verkliga arbetet med trädgården. Att ta hand om sin trädgård kan liknas mycket vid skötseln av ett djur, desto mer du bryr dig om den och arbetar med den, desto större skördar och glädje får du av din trädgård.

Säker du efter hjälp i trådgården av en trädgårdsmästare i Visby, kontakta oss!